Kinh tế – Thương mại

Kinh tế – Thương mại

I. Thông tin khóa học – Bạn muốn trở thành một thông dịch viên trong lĩnh vực kinh tế – thương mại? – Cần tiếng Hàn vì mục đích kinh doanh, thươngChi tiết