Biên phiên dịch nâng cao

Biên phiên dịch nâng cao

I. Thông tin khóa học Tiếp nối khóa học Biên phiên dịch cơ bản, ở khóa học Biên phiên dịch nâng cao học viên sẽ được – Thực hành các kỹ năngChi tiết