Nguyễn Thị Thu Hà

    Nguyễn Thị Thu Hà

    Giảng viên
    👉 Tốt nghiệp thủ khoa khóa 16 khoa tiếng Hàn Quốc trường đại học Hà Nội. 👉 Đạt học bổng Korea Foundation sang học văn hóa Hàn Quốc tại trường nữ sinh Sookmyung. 👉 Đạt học bổng loại giỏi, xuất sắc suốt 4 năm học tại trường đại học Hà Nội. 👉 Đạt học bổng Kumho khi học tập tại trường đại học Hà Nội. 👉 Biên, phiên dịch tại công ty điện tử Samsung 👉 Biên, phiên dịch tiếng Hàn tại công ty Yamagata Việt Nam. 👉 Biên, phiên dịch tiếng Hàn tại công ty Partron Vina. 👉 Có kinh nghiệm dịch 👉 Về các lĩnh vực: mỹ phẩm, bất động sản, thực phẩm chức năng, thẩm mỹ, dịch phỏng vấn,… 👉 Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn cho người Việt, tiếng Việt cho người Hàn.