Đinh Thị Thu Hường

    Đinh Thị Thu Hường

    Giảng viên
    👉 Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Hàn Quốc - Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung Ương 👉 Tốt nghiệp loại Giỏi Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 👉 CEO Công ty TNHH thương mại và dịch vụ KOVI PRO 👉 Giảng viên khoa tiếng Hàn Đại học Hà Nội 👉 Giảng viên khoa tiếng Hàn Đại học Đông Á 👉 Giảng viên Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, ĐHCNHN. 👉 Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn chuyên ngành: Biên-Phiên dịch, Hành chính văn phòng, Du lịch-Khách sạn, Kinh tế Thương mại,... 👉 Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn cho người Việt, tiếng Việt cho người Hàn. 👉 Trưởng phòng maketing cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc KOTRA 👉 Nhân viên đại sứ quán Hàn Quốc 👉 Có kinh nghiệm biên phiên dịch trong các lĩnh vực như: Hội nghị, hội thảo, kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, ý tế, môi trường v.v. 👉 Có kinh nghiệm làm việc tại các dự án hợp tác giữa cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc và Việt Nam như KOICA, KOTRA 👉 Có kinh nghiệm tổ chức xúc tiến thương mại Việt Hàn, Báo cáo thị trường các lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục, IT, du lịch….