Đàm Thị Nga

    Đàm Thị Nga

    Giảng viên
    👉 Tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học, Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. 👉 Có kinh nghiệm biên dịch tài liệu nhiều lĩnh vực như: luật, hợp đồng thầu, giới thiệu công nghệ - máy móc, dịch phim, tài liệu giảng dạy - đào tạo Hàn -Việt,... 👉 Có kinh nghiệm phiên dịch về đa dạng lĩnh vực ngành nghề, dịch kết nối giao thương, dịch họp,... 👉 Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn cho người Việt, tiếng Việt cho người Hàn, luyện thi Topik, Opic tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước. 👉 Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn chuyên ngành: Biên-Phiên dịch, Hành chính văn phòng, Du lịch-Khách sạn, Kinh tế-Thương mại,... 👉 CEO Công ty dịch vụ và đào tạo Hàn-Việt. 👉 Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 👉 Có chứng chỉ Topik 6.